Technorati search

Monday, January 16, 2006

Bingo Card Generator

I am in charge of games for our churches Love Somebody Dinner next month. So I have been scouring the internet looking for Bingo cards for Valentine's Day. Well I went to several sites that had nice cards but I would either have to pay for them or put in my own words on each card...I needed about 80 cards, that sounded like a lot of work.

So I kept looking and I found an awesome Bingo Card Generator Site. It will help you print out everything from regular Bingo cards to Customized Bingo cards where you make up the word lists and it will randomly pick the words so your cards are different. What an awesome find! And best of all, it is free:) Well, maybe not best of all...not having to fill in homemade blank cards and make them all different makes me a very happy camper:) So check it out for your next party!

8 Comments:

At 10:59 PM, Blogger B O B said...

Welcome back and play a card for me.

 
At 11:06 PM, Blogger Melissa O. Markham said...

Bob,

Anyone who wants to join us is welcome. Leesville United Methodist Church, Feburary 11th from 6-9 pm. There will be dinner, music and games and prizes! So come on over!

 
At 11:40 AM, Anonymous online bingo site UK said...

Have you noticed how popular online bingo, UK websites in particular, have become recently, there are players from all over the world playing and chatting together, sharing stories and jokes and stuff! The fact that they play online bingo game together is enough to begin friendships is amazing I think!

 
At 1:49 AM, Anonymous Anonymous said...

Hi Nice Blog .Bingo online games is usually played in the halls. The rules vary from place to place. In some places the game is played with a bingo card that contains 24 numbered spaces and a free space . The numbers are assigned randomly to each card.

 
At 3:05 PM, Blogger maff said...

This comment has been removed by the author.

 
At 3:07 PM, Anonymous Anonymous said...

For generating the UK style of bingo cards, there's a nice free one at Bingo Card Maker

 
At 3:02 AM, Blogger Robert Watt said...

Very good post! Thanks a lot.http://slotgamesmiracle.com

 
At 10:53 PM, Blogger Dinh Ha said...

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Sở Dương nhắm mắt chữa thương kiếm linh bận tối mày tối mặt. Mũi kiếm cũng là bận tối mày tối mặt....

Trong đan điền, vừa rồi cần nuốt lực lượng của Tử Tinh Tâm vừa mới toát ra đàn điền đã bị Kiếm Linh đè ép trở về, hoàn toàn dùng trong kinh mạch Sở Dương. Nhưng được lực tích góp từng tí một này hóa thành chân nguyên cực kì tinh thuần, hòa vào kinh mạch.

Sở Dương bị thương thật không nhẹ, nhưng ở dưới lượng lớn linh dược như vậy, khôi phục cũng là cực nhanh! Hơn nữa, vừa rồi hắn liên tiếp phát ra bốn chiêu Cửu Kiếp kiếm, hơn nữa đối mặt lại là Úy công tử cường địch không thể chiến thắng như vậy, dưới áp lực thật lớn, lý giải đối với kiếm cũng là càng ngày càng thông thấu.

Trong vô hình, một ít vách ngăn vốn tồn tại đều đang dần dần trong trở nên nhạt...

Ít nhất, chính là bây giờ, Sở Dương cảm giác lực lượng của mình liền ở trong đột nhiên tăng mạnh.

Áp lực của Úy công tử, tràn đầy như núi, cũng không phải cao thủ bình thường có thể so sánh.

Hắn tuy rằng chỉ dùng hai thành lực nhưng loại tinh thần uy áp cùng khí tràng cao thủ này, lại là không chê đâu được!

 

Post a Comment

<< Home